Vi är Omegapoint!

I juni 2021 lanserade vi att Integrationsbolaget och Molnbolaget förvärvas av konsultbolaget Omegapoint. Vi har sedan dess haft kvar våra företagsnamn, Integrationsbolaget och Molnbolaget. För att bli tydligare som organisation i kommunikation och varumärke med våra kunder, leverantörer och rekryter, ser vi det nu som självklart att byta namn till Omegapoint.